Projectes a Parkings

  • Pàrking d'ús privat a Badalona
    Legalització d’activitat i projecte d'obra menor per a la transformació d'un local en un pàrking d'ús privat amb capacitat per a 10 places de cotxe i 7 de moto. Emplaçat a Rafael Casanova 32, Badalona.
Societat Enginyeria