Legalitzacions i projectes realitzats a Sant Cugat del Vallès

  • Sushi and Wok
    Bar restaurant situat en el número 76 de la avda. Fancesc Macià de Sant Cugat del Vallès. Estudi d'aïllament acústic (teòric i amb medicions), legalització de la instal·lació elèctrica i certificació final de l'activitat.
  • Bar Restaurant ConFusión a Sant Cugat del Vallès
    Projecte d'activitat, elèctric i d'obra menor en un local en plata baixa i altell situat al carrer Benet Cortada 14, davant del nou mercat municipal. Bar restaurant ConFusión.
Societat Enginyeria