Projectes tècnics d’activitat

El projecte d’activitat és un document que descriu les característiques tècniques d'una activitat des del punt de vista funcional i ambiental en un determinat emplaçament. És un document que s'utilitza per comunicar i demostrar a l'autoritat competent que l'activitat que es desitja implantar és compatible amb la legislació aplicable en àmbits com la seguretat contra incendi, la contaminació (atmosfèrica, acústica, etc.),la usabilitat i accessibilitat, la seguretat alimentària, la seguretat industrial (electricitat, gas, climatització i ventilació), etc.

Quan més gran sigui l'impacte o els riscos en el desenvolupament d'una activitat, més desenvolupat i profund haurà de ser el projecte. I a l'invers, les activitats més senzilles, denominades generalment com a innòcues, no requereixen la presentació d'un projecte d'activitat, o aquest ha de ser molt senzill. Depèn del municipi decidir quina extensió ha de tenir la documentació tècnica en aquests casos.


L'especialitat de Projectes ATEN

Estem especialitzats en projectes d'activitat en locals de pública concurrència com bars, restaurants, activitats musicals, etc. Però també realitzem i hem conduït nombrosos projectes d'activitat en comerços, locals de serveis i indústries.

Per a nosaltres un projecte d'activitat és molt més que un document. Lo que hi ha al darrera és un servei de legalització que compren:

  • Anàlisi de viabilitat: lo primer de tot és assegurar-se que l'activitat és compatible amb l'emplaçament i que el local es apte per a complir els requisits legals.
  • Assessorament tècnic: determinem què s'ha de complir i aportem solucions per fer-ho, buscant l'interès del client en el marc de les lleis i reglaments.
  • Documentació tècnica: de la lectura d'un projecte es dedueix la competència tècnica del redactor, i d'això el nivell de confiança que els seus destinataris tindran respecte a la conformitat del que es presenta. No ens conformem amb que estigui ben fet, a més tenim cura de que ho sembli.
  • Tràmits de legalització: presentar la documentació completa, on correspon, i quan correspon, és una de les claus que no dilatar encara més uns procediments que ja són lamentablement lents. Determinem la documentació a preparar, anem personalment a realitzar els tràmits (generalment acompanyats pel client), i realitzem posteriorment el seu seguiment.
Societat Enginyeria