Guía de legalització de bars i restaurants

Introducció

Aquesta guia reuneix i sintetitza els aspectes més rellevants que s’han de considerar per legalitzar amb èxit una activitat de restauració. Entenent legalitzar, com la superació dels controls establerts per exercir l’activitat conforme a la Llei.

No s’ha de prendre com una revisió exhaustiva ni completa, i s’ha de tenir present que es centra en l'àmbit autonòmic de Catalunya, amb especial atenció a allò que es fa a Barcelona.

Dintre d’uns certs límits, les autonomies i els municipis tenen competències per definir el seu propi marc regulador. No és lo mateix obrir un bar a Barcelona que a Sabadell, i ja no diguem a Madrid, o qualssevol altra capital de província de fora de Catalunya. Lo que canvia fonamentalment són els requisits més pràctics (superfícies, alçades, serveis higiènics, accessibilitat, etc.) i el tipus de control aplicat a les afirmacions que es realitzen en el projecte. La demostració pot anar des de una simple justificació documental, fina al requeriment d’un assaig independent que ho provi.

Societat Enginyeria