Estudis d'impacte acústic d'activitats

Les molèsties per soroll són l’origen de la majoria dels conflictes entre les activitats i els veïns que conviuen amb elles. Per congeniar el dret a l'explotació d'una activitat amb el dret al descans, la legislació estableix límits a nivells de soroll i vibracions que una activitat pot provocar en el seu entorn, i els Ajuntaments exigeixen demostrar que el local te capacitat per a complir amb ells. L'obtenció del títol habilitant per exercir l'activitat es vincula a la superació d'aquests controls.

El servei que oferim pot partir de dos contextos diferents:

  • Activitats noves..
  • Activitats que han estat denunciades.

En el primer cas el repte que es planteja és superar els controls d'impacte acústic, però també anar més enllà amb l'objecte d'evitar molèsties als veïns que puguin esdevenir en una denúncia. Haver superat els controls d'obertura no protegeix l'activitat de les denúncies. Si es demostra que el nivell de soroll provocat per aquésta en un recinte aliè supera els límits legals, el titular de l'activitat tindrà un problema a resoldre. En activitats noves l'estudi acústic està inclòs dintre dels treballs de legalització.

Quan hi ha una denúncia per sorolls, els tècnics municipals realitzen un assaig d'immissió acústica, sense previ avís, per a comprovar els fets denunciats. Si el resultat està per damunt del nivell admissible, el titular rebrà una carta comminant-li a que resolgui els problemes, o al cessament de l'activitat. En aquests punt és on nosaltres hi actuem.

Què oferim?

En primer lloc oferim coneixement i experiència en aquest tipus de situacions. Dominem eines de simulació teòrica d'aïllament acústic a soroll aeri i d'impactes, coneixem les solucions existents en aïllament acústic i el resultat que en donen. Sabem d'assaigs, de legislació, de procediments de legalització. Probablement ens queden per viure casos difícils, però ja hem fet moltes proves que vostè es pot estalviar.

I què més oferim?

Oferim independència. No som una empresa de col·locació d'aïllaments acústics. A nosaltres se'ns paga per posar el nostre coneixement i experiència al seu servei. El nostre interès es solucionar els problemes de forma ràpida i barata. A vegades el problema de soroll és generalitzat i procedeix un pla d'aïllament estès per tot el local, però altres només faria fa falta actuar sobre determinades zones. Allò que te més valor del nostre treball és una idea, una idea amb fonament, però al cap i a la fi, una idea, i la resta són papers que la desenvolupen.

Exemples de situacions que resolem
  • Problemes d'aïllament acústic amb un habitatge. Es va fer un assaig en horari nocturn al dormitori d'un veí, i el resultat va superar els 25 dBA. No és difícil superar aquesta xifra. L'arrossegament de mobiliari i els cops introdueixen una de les tres tipus de penalitzacions, i basta una penalització per a suspendre l'examen.
  • Problemes d'immissió acústica a l'ambient exterior. Un equip de climatització o el sistema d'extracció de fums supera els límits establerts al forat d'una finestra d'una vivenda. Aquest problema és habitual en patis interiors. El soroll generat pel ventilador del sistema d’extracció es propaga sense massa impediment per l’interior de la xemeneia, i també el fregament de l’aire i les turbulències contribueixen a generar un camp sonor a l’interior del conducte. Part de l’energia acústica continguda a l’interior de la xemeneia travessa les seves parets donant com a resultat una xemeneia que radia soroll cap a l’interior en tota la seva longitud (una font lineal de soroll).
  • Problemes de sorolls provocats per equips instal·lats a dintre del local. El cas típic són les cambres frigorífiques, que estant sempre connectades, les escolten els veïns a la nit.
On pot contactar amb nosaltres?

Ho pot fer mitjançant les nostres vies de contacte. Pot trucar directament per telèfon, o enviar-hi un missatge. La nostra àrea d'actuació és la província de Barcelona. Si viu a una altra província li recomanem que busqui un tècnic especialista a prop seu.

Societat Enginyeria