Projectes a Bars amb serveis sexuals

  • SCOTCH QUEENS
    Bar musical amb reservat per a la pràctica de serveis de caràcter sexual. Adaptació del local a la legislació vigent: disseny tècnic i tràmits.
Societat Enginyeria